facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Zakres działania

Dział Nauki jest jednostką administracji centralnej nastawioną na pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym w pozyskiwaniu środków na badania. Priorytetowym zadaniem jest wspieranie kierowników projektów w obsłudze administracyjnej projektów oraz prawidłowej realizacji projektów badawczych.

Zadania Działu Nauki:

 • koordynowanie spraw związanych z wnioskowaniem, zawieraniem umów i rozliczaniem krajowych projektów badawczych,
 • koordynowanie spraw związanych z wnioskowaniem i rozliczaniem dotacji na finansowanie działalności statutowej jednostek, inwestycji budowlanych i aparaturowych,
 • koordynowanie spraw związanych z nadawaniem przez rady jednostek stopni naukowych, w tym organizowanie promocji doktorskich,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów doktoranckich,
 • prowadzenie spraw związanych z nagrodami rektora oraz ministra dla nauczycieli akademickich,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów naukowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem do realizacji badawczych prac zleconych,
 • realizowanie procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie usług badawczych,
 • kontrola merytoryczna treści zawieranych umów cywilno-prawnych finansowanych ze środków na badania naukowe,
 • prowadzenie spraw związanych z konferencjami naukowymi organizowanymi w Uniwersytecie Śląskim,
 • obsługa senackiej komisji ds. badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką,
 • obsługa rektorskich komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich,
 • obsługa administracyjna rzecznika patentowego,
 • wdrożenie we współpracy z innymi jednostkami UŚ, stała aktualizacja i rozwój bazy ekspertów Uniwersytetu Śląskiego,
 • poszukiwanie we współpracy z innymi jednostkami UŚ źródeł finansowania zasobów aparaturowych Uczelni, promowanie potencjału aparaturowego Uczelni,
 • ewidencjonowanie oraz popularyzowanie we współpracy z innymi jednostkami UŚ badań prowadzonych w Uczelni,
 • monitorowanie oczekiwań pracowników naukowych pod względem ich potrzeb w realizacji badań, rozwoju zasobów aparaturowych oraz współpracy z otoczeniem.

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.