facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Warsztaty - Stop Niskiej Emisji

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. "Stop Niskiej Emisji - źródła występowania, sposoby eliminacji poprzez edukację i popularyzację metod badań stosowanych w naukach o Ziemi".

Warsztaty odbędą się 19.04.2016r. na Wydziale Nauk o Ziemi i skierowane są do studentów, doktorantów, pracowników Wydziału Nauk o Ziemi oraz nauczycieli, uczniów i innych osób zainteresowanych tę tematyką.

Warsztaty będą składały się z dwóch części:

Pierwsza część ma na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę. Omówione na wstępie będą  takie zagadnienia jak: Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenia ze sobą niesie? Kolejno w celu popularyzacji możliwości badań w zakresie nauk o Ziemi zaprezentowane zostaną nowoczesne metody badań stosowanych w naukach o Ziemi, pełniące rolę narzędzi, które dostarczają cennych informacji na temat skali, rodzaju i ilości zanieczyszczenia wraz z podaniem potencjalnych źródeł czyli tzw. emitorów zanieczyszczeń. Część druga warsztatów skoncentrowana jest na dyskusji w której będą brali udział przedstawiciele wszystkich grup zarówno z sektora nauki jak przedstawicieli gmin i samorządów oraz przedstawicieli z przemysłu i biznesmenów - osób mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.

Organizatorami tego wydarzenia poza Uniwersytetem Śląskim jest Energetyczny Think Tank, oraz GLOBEnergia.

Program warsztatów

Strona internetowa warsztatów

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.