facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ośrodka Przetwarzania Informacji autorstwa Natalii Osicy, ekspertki ds. PR w nauce oraz Wiktora Niedzickiego, dziennikarza naukowego. Książka zawiera porady oraz instrukcje dotyczące popularyzacji badań, występień publicznych oraz budowania wizerunku naukowca. 

– W programie edukacji formalnej, która kończy się doktoratem, nie ma obowiązkowych zajęć dotyczących promocji nauki. Zajęcia fakultatywne zdarzają się sporadycznie. Chciałabym, aby ta książka była zarazem zachętą, jak i wsparciem dla tych, którzy chcą postawić pierwsze kroki w budowaniu relacji z mediami czy biznesem, a jeszcze nie wiedzą, jak to się robi – mówi Natalia Osica, która od ośmiu lat wspiera naukowców w budowaniu wizerunku i nagłaśnianiu ich projektów.

– Od samego początku, ideą przyświecającą nam jako wydawcy było stworzenie poradnika, który uświadomi czytelnikom korzyści, jakie niesie spójna, przemyślana promocja – podkreśla  dr Agnieszka Gryzik zastępca dyrektora OPI – Mamy nadzieję, że badacze będą chcieli wracać do niego po wskazówki i inspiracje.

Publikacja jest dostępna również w postaci elektronicznej: tutaj

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.