facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

MNiSW informuje o możliwości składania wniosków na  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy do 35 r.ż zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

Więcej na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Nabór wniosków do 31 marca br.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.