facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

16 stycznia 2018 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na finansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W ramach modułu „Uniwersalia” 2.1 finansowane są przekłady na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujące zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski) o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej.

Drugi z modułów – „Uniwersalia” 2.2 umożliwia finansowanie projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Przedmiotem konkursu w module „Dziedzictwo narodowe” jest natomiast opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. W tej edycji preferowane są następujące obszary priorytetowe:

  • dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym,
  • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku,
  • kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
  • kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 

  • Termin naboru wniosków został przedłużony do dnia 18 marca br.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.