facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Proces aplikowania o krajowe projekty badawcze


Dział Nauki jest jednostką administracji centralnej nastawioną na pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym w pozyskiwaniu środków na badania. Dział Nauki jest jednostką, której zadaniem jest wspieranie kierowników projektów w obsłudze administracyjnej projektów oraz prawidłowej realizacji projektów badawczych.

 

Zachęcamy do kontaktu z Działem Nauki dznauki-l@us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.