facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

PROCEDURA POWOŁYWANIA KONSORCJUM


Dział Nauki jest jednostką administracji centralnej nastawioną na pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym w pozyskiwaniu środków na badania. Dział Nauki jest jednostką, której zadaniem jest wspieranie kierowników projektów w obsłudze administracyjnej projektów. 

Dział Nauki wspiera pracowników naukowych w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych oraz powiązanych z tym działaniach, m. in. powoływaniu konsorcjum.

Jednostki finansujące projekty przedstawiają minimalne warunki/zapisy, które powinny znaleźć się w umowie konsorcjum. Poniżej linki do stron jednostek finansujących z wytycznymi odnośnie umów konsorcjum:

 

NCN:

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/umowa-konsorcjum

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.