facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenie o konkursie na realizację projektów w module „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r.

Został uruchomiony konkurs w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków potrwa do 23 czerwca, a pula środków do zdobycia wynosi 26 mln złotych.

„Dziedzictwo narodowe” to moduł, który pojawił się w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki po zmianie formuły tego programu w 2016 roku. Jego zadaniem jest finansowanie długoterminowych projektów badawczych – takich jak choćby prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie czy słownikowe, które mają szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. Dzięki temu szanse na zdobycie finansowania będą miały projekty, które przekraczają ograniczenia programowe NCN czy NCBR.

Obszary preferowane w ramach tej edycji konkursu to:

  • Polska w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
  • kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;
  • kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Procedura konkursu została zmieniona – w drugim etapie oceny wniosków pojawić się mają bowiem rozmowy z kierownikami projektów. Zmodyfikowano również kryteria oceny. Więcej szczegółów znaleźć można pod tym linkiem.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.