facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

V edycja Diamentowego Grantu

Szanowni Państwo,
 

uprzejmie informujemy, że ogłoszona została V edycja Diamentowego Grantu.

 

Termin składania wniosków w V edycji programu upływa 15 lutego 2016r.

 

Więcej informacji:

 

https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/15-mln-zl-dla-mlodych-badaczy-rusza-v-edycja-diamentowego-grantu.html

Dzień Młodego Naukowca - Materiały pokonferencyjne

Szanowni Państwo,

 

udostępniamy i zachęcamy do korzystania z prezentacji wygłoszonych w czasie Dnia Młodego Naukowca.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców

 

Narodowe Centrum Nauki - Dzień Młodego Naukowca

 

Nabór na stanowiska specjalistów w Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką - przedłużony termin

Dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów B+R oraz Specjalisty ds. projektów PO IR.

Załączniki:

 

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich przyznane w 2015 roku

W załączeniu przedstawiamy wykaz nagród JM Rektora dla nauczycieli akademickich przyznanych w 2015 roku.

 

Nagrody JM Rektora

 

Nabór wniosków w programie IDEAS PLUS II

Szanowni Państwo,

informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa  Wyższego  z dniem 2 listopada 2015 r. ustanowił Program „IDEAS PLUS II”, będący kontynuacją Programu „IDEAS PLUS”, i ogłasza nabór wniosków na realizację projektów  w programie „Ideas Plus II”.

 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/e797862a7acef4d108653c49bf771a84.pdf

Druga edycja wspólnego przedsięwzięcia TANGO.

Pragniemy poinformować, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki wspólnie uruchamiają drugą edycję przedsięwzięcia TANGO.

 

Zostanie ono zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. Na dofinansowanie najlepszych projektów przewidziano 40 mln złotych.

 

Nowe wsparcie dla współczesnej humanistyki Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku

Rusza program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do humanistów: „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Uczestnicy będą mogli ubiegać się o fundusze na badania związane z najnowszymi dokonaniami polskiej humanistyki.


Kwota przeznaczona na realizację programu to 5 mln zł. O przyznanie środków będą mogły ubiegać się jednostki i biblioteki naukowe oraz instytucje działające na rzecz nauki. W ramach programu zrealizowanych zostanie 5 wniosków - maksymalne dofinansowanie jednego projektu wynosi 1 mln zł.

Laureaci IV edycji Mobilności Plus

MNiSW rozstrzygnęło IV edycję Mobilności Plus. Laureaci konkursu reprezentują wszystkie dyscypliny naukowe. Aż 31 z nich to doktoranci, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Dzięki wyjazdowi będą mogli prowadzić swoje badania pod opieką wybitnych badaczy o międzynarodowym autorytecie. Wyjazdy potrwają od 6 do 36 miesięcy. Na trzyletnie pobyty za granicą zdecydowało się dziewięciu laureatów.


Laureatem konkursu z Uniwersytetu Śląskiego  jest mgr Marek Marzec z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Pełna lista laureatów pod adresem:

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w województwie śląskim w perspektywie 5–10–20 lat

W środę 23 września 2015 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się konferencja poświęcona problematyce racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi oraz podniesieniu świadomości ekologicznej związanej z bezpieczeństwem dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego. W spotkaniu udział weźmie między innymi prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

STRATEGMED - trzeci konkurs ogłoszony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED. Na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 15 września 2015 roku.

Proces aplikowania o krajowe projekty badawcze


Dział Nauki jest jednostką administracji centralnej nastawioną na pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym w pozyskiwaniu środków na badania. Dział Nauki jest jednostką, której zadaniem jest wspieranie kierowników projektów w obsłudze administracyjnej projektów oraz prawidłowej realizacji projektów badawczych.

 

Zapowiedź NCN konkursu POLONEZ

Konkurs POLONEZ 1 dedykowany jest naukowcom przyjeżdżającm z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. Konkurs zostanie otwarty 15 września 2015 r. Tego samego dnia w systemie OSF zostanie udostępniony formularz umożliwiający przygotowanie i złożenie wniosku. Dokumentacja konkursowa w języku angielskim zostanie opublikowana na stronie NCN do końca lipca br.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza szósty konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza szósty konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS, którego celem jest wyróżnienie wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 16.00

Zmiany w konkursach NCN

W ogłoszonych konkursach – OPUS 9, PREULDIUM 9, SONATA 9 -  Narodowe Centrum Nauki wprowadziło w regulaminie przyznawania środków istotne zmiany. Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-18-zmiany-w-konkursach-ncn

 

Zmiany dotyczą w szczególności katalogu kosztów kwalifikowalnych w projektach. W ramach kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane m.in.:

konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Wysokość Nagrody wynosi 50 000 złotych.

Nowe konkursy NCN

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków na projekty badawcze:

 

OPUS 9 - Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Więcej na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015

 

Mobilność Plus

Do połowy kwietnia można składać wnioski do IV edycji programu „Mobilność Plus”.  Program skierowany do młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych, mogą wziąć udział w programie „Mobilność Plus”. Dla uczestników programu przeznaczone jest wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej z siedzibę poza Polską, która w sposób ciągły prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe.

Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, przyznawanych na podstawie  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Wyniki pierwszego konkursu TANGO

W dniu 4 lutego br. poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

W I konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości prawie 40 mln zł otrzyma 48 najlepszych spośród 210 zgłoszonych projektów.

Wśród 48 najlepszych projektów znalazło się aż 5 projektów z Naszej Uczelni.

Komunikat MNiSW dotyczący nowej formuły finansowania humanistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

MNiSW informuje, iż rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań. Zmiany zostały wypracowane przez nową Radę NPRH powołaną w maju 2014 r. przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.