facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Nowy konkurs sieci M-ERA.NET

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

Nabór wniosków w konkursach NCN – Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13. Na badania podstawowe prowadzone w ramach konkursów przeznaczono łącznie 280 mln zł.

Konkurs Preludium skierowany jest do badaczy rozpoczynających karierę naukową, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. Składający wnioski doktoranci prowadzą swoje badania samodzielnie, pod opieką doświadczonego badacza. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu zostało zwiększone i może wynosić 60, 120 lub 180 tys. zł. Okres jego realizacji trwa odpowiednio 12, 24 albo 36 miesięcy. 

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i dec

Ruszyła V edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki obronione w 2016 roku

Celem Konkursu jest promowanie humanistycznej refleksji naukowej na temat współczesności.

Nabór wniosków trwa do 27 lutego. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl.

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

MNiSW informuje o możliwości składania wniosków na  Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy do 35 r.ż zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

Więcej na stronie: 

MOBILNOŚĆ PLUS - V edycja konkursu na projekty badawcze

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło V edycję konkursu na realizację projektów w ramach  programu MOBILNOŚĆ PLUS. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Więcej na stronie: 

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

W grudniu 2016 roku Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do kolejnej edycji konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, a także do dwóch nowych konkursów: SONATINA – zastępująca dawny ministerialny program „Iuventus Plus” oraz UWERTURA – prowadzona w ramach programu „Fellowship to visit ERC grantee”.

VI edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Zapowiedź konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe – „małe granty”

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Informacja dotycząca terminu składania wniosków konkursowych

Informujemy, że wnioski do konkursu „START” oraz do konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki będą przyjmowane do piątku 28 października 2016 roku do godz. 10.00.

Kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - FUNDAMENTY

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Przedmiotem konkursu „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku”, prowadzonego w ramach modułu „Fundamenty”, jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

Zgłaszane projekty muszą mieć charakter naukowy i spełniać następujące kryteria:

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Konkursy dotyczą następujących modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1 oraz „Uniwersalia” 2.2.

Inwestycje Aparaturowe I Granty Budowlane 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków do MNiSW w przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017:

  1. inwestycje budowlane oraz inwestycje budowlanedotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej;

  2. zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą;

  3. rozbudową infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

Zmiana harmonogramu konkursów NCN

Szanowni Państwo,
 

zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem konkursów Narodowego Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów w 2017 r.
 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

 

Informacja (techniczna) dla wnioskodawców projektów NCN:

Informacja (techniczna) dla wnioskodawców projektów NCN:

 

Sukces Uniwersytetu Śląskiego w konkursie POLONEZ

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na 48 zwycięskich projektów zostanie przeznaczone ponad 36 mln zł.

 

Warsztaty - Stop Niskiej Emisji

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. "Stop Niskiej Emisji - źródła występowania, sposoby eliminacji poprzez edukację i popularyzację metod badań stosowanych w naukach o Ziemi".

Warsztaty odbędą się 19.04.2016r. na Wydziale Nauk o Ziemi i skierowane są do studentów, doktorantów, pracowników Wydziału Nauk o Ziemi oraz nauczycieli, uczniów i innych osób zainteresowanych tę tematyką.

Warsztaty będą składały się z dwóch części:

11. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „ MŁODY WYNALAZCA 2016

Zapraszamy wszystkich młodych innowatorów, którzy mogą pochwalić się wynalazkiem własnym lub stworzonym we współpracy z innymi osobami, do udziału w kolejnej, 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ MŁODY WYNALAZCA 2016.

 

Honorowy patronat nad Konkursem sprawują Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szkoła letnia dla naukowców: IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w “IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management – from Theory to Practice”, która odbędzie się w dniach 13-17 czerwca 2016 r. w Wiedniu.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
zdrowych, pogodnych Świąt,
radosnego, wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Pracownicy Działu Nauki

 

 

 

Nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki

Trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku.
Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl.
 

M-ERA: zapowiedź nowego konkursu z zakresu nauk o materiałach

M-ERA: zapowiedź nowego konkursu z zakresu nauk o materiałach
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze za zakresu nauk materiałowych, który zostanie ogłoszony w marcu 2016 r.
Konkurs obejmuje następujące tematy:
Integrated computational materials engineering (ICME),
Innovative surfaces, coatings and interfaces,
High performance synthetic and biobased composites,
Functional materials,

Spotkanie informacyjne dot. programu TANGO II

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach programu TANGO

 

W związku z trwającym naborem wniosków w drugim konkursie w ramach programu TANGO, Biuro Współpracy z Gospodarką serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 10:00.

 

Spotkanie będzie poświęcone zasadom uczestnictwa w programie TANGO. Prezentacja dotyczyć będzie m.in. warunków dofinansowania, procedury konkursowej i przygotowania wniosku.

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

 

życzymy, aby upłynęły one w szczególnej atmosferze,

 

a nadchodzący Nowy Rok

 

obfitował w sukcesy, dobre pomysły i wszelką pomyślność.

 

 

Zespół Działu Nauki

Ograniczenia w pracy Działu Nauki | Przerwa Świąteczna

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.,

 

Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Dział Nauki

 

30 i 31 grudnia 2015 r. będzie nieczynny.

 

II konkurs TANGO

TANGO 2 to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W ramach TANGA finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.