facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

W grudniu 2016 roku Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do kolejnej edycji konkursu ETIUDA, przeznaczonego dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, a także do dwóch nowych konkursów: SONATINA – zastępująca dawny ministerialny program „Iuventus Plus” oraz UWERTURA – prowadzona w ramach programu „Fellowship to visit ERC grantee”.

VI edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Zapowiedź konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe – „małe granty”

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Informacja dotycząca terminu składania wniosków konkursowych

Informujemy, że wnioski do konkursu „START” oraz do konkursów organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki będą przyjmowane do piątku 28 października 2016 roku do godz. 10.00.

Kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - FUNDAMENTY

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Przedmiotem konkursu „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku”, prowadzonego w ramach modułu „Fundamenty”, jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

Zgłaszane projekty muszą mieć charakter naukowy i spełniać następujące kryteria:

Konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkursy na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Konkursy dotyczą następujących modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1 oraz „Uniwersalia” 2.2.

Inwestycje Aparaturowe I Granty Budowlane 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków do MNiSW w przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017:

  1. inwestycje budowlane oraz inwestycje budowlanedotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej;

  2. zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą;

  3. rozbudową infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

Zmiana harmonogramu konkursów NCN

Szanowni Państwo,
 

zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem konkursów Narodowego Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów w 2017 r.
 

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

 

Informacja (techniczna) dla wnioskodawców projektów NCN:

Informacja (techniczna) dla wnioskodawców projektów NCN:

 

Sukces Uniwersytetu Śląskiego w konkursie POLONEZ

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na 48 zwycięskich projektów zostanie przeznaczone ponad 36 mln zł.

 

Warsztaty - Stop Niskiej Emisji

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. "Stop Niskiej Emisji - źródła występowania, sposoby eliminacji poprzez edukację i popularyzację metod badań stosowanych w naukach o Ziemi".

Warsztaty odbędą się 19.04.2016r. na Wydziale Nauk o Ziemi i skierowane są do studentów, doktorantów, pracowników Wydziału Nauk o Ziemi oraz nauczycieli, uczniów i innych osób zainteresowanych tę tematyką.

Warsztaty będą składały się z dwóch części:

11. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „ MŁODY WYNALAZCA 2016

Zapraszamy wszystkich młodych innowatorów, którzy mogą pochwalić się wynalazkiem własnym lub stworzonym we współpracy z innymi osobami, do udziału w kolejnej, 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ MŁODY WYNALAZCA 2016.

 

Honorowy patronat nad Konkursem sprawują Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szkoła letnia dla naukowców: IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w “IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management – from Theory to Practice”, która odbędzie się w dniach 13-17 czerwca 2016 r. w Wiedniu.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
zdrowych, pogodnych Świąt,
radosnego, wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Pracownicy Działu Nauki

 

 

 

Nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki

Trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lutego 2016 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2015 roku.
Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszwieczysty.org.pl.
 

M-ERA: zapowiedź nowego konkursu z zakresu nauk o materiałach

M-ERA: zapowiedź nowego konkursu z zakresu nauk o materiałach
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze za zakresu nauk materiałowych, który zostanie ogłoszony w marcu 2016 r.
Konkurs obejmuje następujące tematy:
Integrated computational materials engineering (ICME),
Innovative surfaces, coatings and interfaces,
High performance synthetic and biobased composites,
Functional materials,

Spotkanie informacyjne dot. programu TANGO II

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach programu TANGO

 

W związku z trwającym naborem wniosków w drugim konkursie w ramach programu TANGO, Biuro Współpracy z Gospodarką serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 10:00.

 

Spotkanie będzie poświęcone zasadom uczestnictwa w programie TANGO. Prezentacja dotyczyć będzie m.in. warunków dofinansowania, procedury konkursowej i przygotowania wniosku.

Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

 

życzymy, aby upłynęły one w szczególnej atmosferze,

 

a nadchodzący Nowy Rok

 

obfitował w sukcesy, dobre pomysły i wszelką pomyślność.

 

 

Zespół Działu Nauki

Ograniczenia w pracy Działu Nauki | Przerwa Świąteczna

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r.,

 

Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką – Dział Nauki

 

30 i 31 grudnia 2015 r. będzie nieczynny.

 

II konkurs TANGO

TANGO 2 to wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN, zawarte w celu ułatwienia jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W ramach TANGA finansowane są m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej.

V edycja Diamentowego Grantu

Szanowni Państwo,
 

uprzejmie informujemy, że ogłoszona została V edycja Diamentowego Grantu.

 

Termin składania wniosków w V edycji programu upływa 15 lutego 2016r.

 

Więcej informacji:

 

https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/15-mln-zl-dla-mlodych-badaczy-rusza-v-edycja-diamentowego-grantu.html

Dzień Młodego Naukowca - Materiały pokonferencyjne

Szanowni Państwo,

 

udostępniamy i zachęcamy do korzystania z prezentacji wygłoszonych w czasie Dnia Młodego Naukowca.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla Młodych Naukowców

 

Narodowe Centrum Nauki - Dzień Młodego Naukowca

 

Nabór na stanowiska specjalistów w Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką - przedłużony termin

Dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów B+R oraz Specjalisty ds. projektów PO IR.

Załączniki:

 

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich przyznane w 2015 roku

W załączeniu przedstawiamy wykaz nagród JM Rektora dla nauczycieli akademickich przyznanych w 2015 roku.

 

Nagrody JM Rektora

 

Nabór wniosków w programie IDEAS PLUS II

Szanowni Państwo,

informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa  Wyższego  z dniem 2 listopada 2015 r. ustanowił Program „IDEAS PLUS II”, będący kontynuacją Programu „IDEAS PLUS”, i ogłasza nabór wniosków na realizację projektów  w programie „Ideas Plus II”.

 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/e797862a7acef4d108653c49bf771a84.pdf

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.