facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. 2017.56.j.t.). Wnioski o nagrody składa Rada jednostki naukowej. Termin składania wniosków do 31 marca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.