facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. 2015.1517).

Wniosek o nagrody składa rada jednostki naukowej. Termin składania wniosków do 31 marca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.