facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich

Przypominamy o możliwości zgłoszenia kandydatów do nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich:

  •  za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym, tj. w 2017,
  • za osiągnięcia dydaktyczne uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym, tj. w 2017,
  • za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w poprzednim roku akademickim tj. w 2016/2017,
  • za całokształt dorobku.

Procedurę związaną z wyłonieniem kandydatów do nagród proszę przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1462): http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/412fbb46bbdccb685779435c98c7c398.pdf

Wnioski o nagrody wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć do Działu Nauki w terminie do 12 marca 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.