facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór zgłoszeń do VI edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki

Ruszyła VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki obronione w 2017 roku

Celem Konkursu jest promowanie humanistycznej refleksji naukowej na temat współczesności.

Nabór wniosków trwa do 28 lutego. Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki@funduszewieczyste.pl.

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Wszelkie informacje odnośnie warunków Konkursu oraz formularz wniosku  dostępne są na stronie Akademia Rozwoju Filantropii pod adresem: http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald

Osoba do kontaktu:k.petryka@filantropia.org.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.