facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór wniosków w konkursach NCN – Miniatura oraz Opus i Preludium

Narodowe Centrum Nauki udostępniło w systemie OSF formularz wniosku w konkursie Miniatura 1 umożliwiający sfinansowanie pojedynczych działań naukowych (tzw. małych grantów). Szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu, w tym składania i wysyłania wniosku w systemie OSF, dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl.

Formularze wniosków w konkursach Opus 13 oraz Preludium 13 zostaną udostępnione w systemie OSF po 15 maja 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ncn.gov.pl.

Konkurs Preludium 13 adresowany jest do badaczy rozpoczynających karierę naukową, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora. Składający wnioski doktoranci prowadzą swoje badania samodzielnie pod opieką doświadczonego badacza.

O finansowanie badań w konkursie Opus 13 ubiegać może się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Uzyskane środki mogą zostać przeznaczone na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań.

Nabór wniosków w konkursach NCN: Miniatura 1, Preludium 13 oraz Opus 13 prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu OSF.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.