facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór wniosków w konkursach międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

W sierpniu 2017 roku Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w dwóch konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych:

  • HERA (Humanities in the European Research Area),
  • EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).

 

HERA (Humanities in the European Research Area) jest siecią instytucji finansujących badania naukowe w Europie wspierającą projekty badawcze z zakresu humanistyki. Roboczy temat tegorocznej edycji brzmi „Public spaces: culture and integration in Europe”. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. Przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017 roku.

Wśród krajów biorących udział w sieci znajdują się: Austria, Belgia (Walonia), Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Szczegółowych informacji udzielają: Wojciech Sowa (wojciech.sowa@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9171) i Malwina Gębalska (malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017).

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) –konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections” jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. Wnioski składane w języku angielskim powinny obejmować zagadnienie badawcze dotyczące istotnych kwestii społecznych (zawartych w tytule konkursu, lecz nie tylko) nurtujących kraje europejskie oraz Indie. Preferowane będą wnioski interdyscyplinarne, łączące nauki humanistyczne i społeczne. Pozostałe dyscypliny badawcze również mogą zostać uwzględnione we wnioskach, przy czym dominującym elementem projektu powinny być badania związane właśnie z naukami humanistycznymi i społecznymi.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów pochodzących z przynajmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. W każdej grupie powinien znajdować się zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie indyjskich instytucji wspierających badania naukowe: Indian Council of Social Science Research lub Indian Council of Philosophical Research). W celu znalezienia partnerów do realizacji projektów badawczych można skorzystać z Partner Search Tool ( https://ncn.gov.pl/partners/equip).

Kraje biorące udział w konkursie EqUIP to: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Wielka Brytania.

Harmonogram konkursu EqUIP:

  • ogłoszenie konkursu: koniec sierpnia 2017 r.   
  • termin składania wniosków: koniec listopada 2017 r.           
  • wyniki konkursu: lipiec 2018 r.                                                  
  • rozpoczęcie projektów: styczeń 2019


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://equipproject.eu/equip-call-for-collaborative-research-on-sustainability-equity-wellbeing-and-cultural-connections. Dodatkowych informacji udzielają: Kinga Sekerdej (kinga.sekerdej@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9172) oraz Malwina Gębalska (malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9017).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.