facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Konkursy NPRH – moduły Uniwersalia 2.1 oraz 2.2

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na realizację projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w modułach Uniwersalia 2.1 oraz 2.2.

W ramach modułu Uniwersalia 2.1 finansowane są przekłady najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki obejmujących zarówno dawne, jak i współczesne teksty. Tłumaczenia na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) mają na celu włączenie do międzynarodowego obiegu najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest możliwość publikacji dzieła w wybranym renomowanym wydawnictwie zagranicznym.

Drugi z modułów – Uniwersalia 2.2 pozwoli na powiększenie polskiej biblioteki humanistycznej przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł humanistyki światowej. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego, w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych.

W obu modułach wnioski konkursowe należy składać w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) do 4 sierpnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.