facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - FUNDAMENTY

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Przedmiotem konkursu „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku”, prowadzonego w ramach modułu „Fundamenty”, jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

Zgłaszane projekty muszą mieć charakter naukowy i spełniać następujące kryteria:

  • dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych,
  • dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego,
  • wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy,
  • przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych,
  • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Finansowanie mogą uzyskać projekty: przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności, podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej lub tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych.

Wnioski mogą składać jednostki naukowe, biblioteki naukowe, a także podmioty działające na rzecz nauki prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki. Finansowanie projektu w ramach konkursu modułu „Fundamenty” może być przyznane na okres do 5 lat, przy czym minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł.

Wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2017. Generator wniosków w systemie OSF będzię dostępny od 15 listopada br. Dział Nauki Uniwersytetu Śląskiego zachęca do konsultacji wniosków - e-mail: dznauki-l@us.edu.pl, tel. 32 359 16 10.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.