facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Informacja (techniczna) dla wnioskodawców projektów NCN:

Informacja (techniczna) dla wnioskodawców projektów NCN:

 

W związku z poważną awarią serwerów pocztowych i trwającymi nadal pracami nad przywróceniem prawidłowego funkcjonowania poczty adres zbiorczy Działu Nauki  dznauki-l@us.edu.pl  nie jest aktywny. Do czasu usunięcia awarii prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji, w tym wniosków o finansowanie projektów badawczych w obecnie otwartych konkursach NCN na adresy mailowe poszczególnych pracowników Działu Nauki tj:mirosława.koziara@us.edu.pl; agnieszka.majchrzak@us.edu.pl; anna.dziadek@us.edu.pl;

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.