facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Diamentowy Grant – kolejna edycja konkursu dla najzdolniejszych studentów

Po raz siódmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs dotyczący programu Diamentowy Grant. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów. Ta forma wsparcia grupy młodych naukowców, prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania o wysokim stopniu zaawansowania, ma dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz sposobu i terminu składania wniosków dostępne są na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.