facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

DAINA - nowy konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuje nowy konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków do pierwszej edycji planowany jest we wrześniu 2017 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla polsko-litewskich zespołów realizujących projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. O przyznanie środków finansowych będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Proces merytorycznej oceny wniosków prowadzony będzie dwuetapowo: ocenę wstępną przeprowadzą eksperci zewnętrzni, natomiast ocenę końcową – zespół ekspertów wybranych przez Radę NCN i rekomendowanych przez LMT.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl/aktualnosci

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.