facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualne konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DIALOG

Trwa nabór wniosków w konkursie na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w ramach programu DIALOG. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

          „Doskonałość naukowa”

          „Nauka dla innowacyjności”

          „Humanistyka dla rozwoju”

Więcej na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Nabór wniosków ciągły, trwa do 30 czerwca 2019 roku.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Trwa nabór wniosków na projekty badawcze w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pula środków wynosi 26 mln złotych.„Dziedzictwo narodowe” to moduł w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki, którego zadaniem jest finansowanie długoterminowych projektów badawczych – takich jak choćby prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie czy słownikowe, które mają szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. Dzięki temu szanse na zdobycie finansowania będą miały projekty, które przekraczają ograniczenia programowe NCN czy NCBR.

·   Obszary preferowane w ramach tej edycji konkursu to:

·   Polska w Europie Środkowo-Wschodniej;

·   dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

·   kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Nabór wniosków trwa do 23 czerwca br.

 

Narodowego Centrum Nauki - otwarte

 

OPUS 13

OPUS 13 – konkurs na projekty badawcze,

w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13

Nabór wniosków do 22 czerwca br.

PRELUDIUM 13

PRELUDIUM 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Więcej na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Nabór wniosków do 22 czerwca br.

MINIATURA 1

MINIATURA 1 – konkurs na pojedyncze działania naukowe. Więcej nastronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Nabór wniosków ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku.

M-ERA.NET Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • integrated computational materials engineering (ICME),
  • innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • high performance composites,
  • multifunctional materials,
  • new strategies for advanced material-based technologies in health applications,
  • materials for additive manufacturing.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 13 czerwca 2017 roku  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 9 listopada 2017 roku o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Więcej na stronie:https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-16-nowy-konkurs-sieci-m-era-net

Narodowego Centrum Nauki - zapowiedzi

HARMONIA 9

HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

 https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br

MAESTRO 9

MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Więcej na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA 13

SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA BIS 7

SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Nabór wniosków od 14 czerwca br.


Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP - otwarte

MONOGRAFIE finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.