facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualne konkursy

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Uniwersalia 2.1

W ramach modułu Uniwersalia 2.1 finansowane są przekłady najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych. Celem przedsięwzięcia jest włączenie ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Nabór wniosków do 31 października br.

Więcej na stronie: https://www.nauka.gov.pl/o-programie_nprh/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-2-1-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki.html

Uniwersalia 2.2

Przedmiotem konkursu Uniwersalia 2.2 jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim.

Nabór wniosków do 31 października br.

Więcej na stronie:https://www.nauka.gov.pl/o-programie_nprh/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-2-2-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki.html

Dziedzictwo narodowe

Celem konkursu dotyczącego modułu Dziedzictwo narodowe jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Nabór wniosków do 31 października br.

Więcej na stronie: https://www.nauka.gov.pl/o-programie_nprh/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-dziedzictwo-narodowe-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki.html

Narodowego Centrum Nauki - otwarte

 

MINIATURA 2

konkurs na pojedyncze działania naukowe

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

Nabór wniosków do końca 2018 roku lub do wyczerpania środków

SONATA 14

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14

Nabór wniosków od 14 września do 17 grudnia br.

OPUS 16

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16

Nabór wniosków od 14 września do 17 grudnia br.

PRELUDIUM 16

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16

Nabór wniosków od 14 września do 17 grudnia br.

BEETHOVEN CLASSIC 3

konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3

Nabór wniosków od 14 września do 17 grudnia br.

BEETHOVEN LIVE 

konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1

Nabór wniosków od 14 września do 17 grudnia br.

Narodowego Centrum Nauki - zapowiedzi

SONATINA 3

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 14 grudnia br.

ETIUDA 7 konkurs na stypendia doktorskie

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 14 grudnia br.

UWERTURA 3 konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków po ogłoszeniu konkursu przez NCN od 14 grudnia br.


Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP - otwarte

MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach

Najbliższy termin nadsyłania wniosków na kolejne posiedzenie Rady Wydawniczej mija 3 grudnia br.

START

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych uczonych, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym uczeni będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Rejestracja online w konkursie o stypendium START 2018 dla najzdolniejszych młodych uczonych rozpocznie się w połowie września. Nabór wniosków do 31 października 2018 roku.

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.